Kulturno prosvetno društvo, ki je delovalo v Rodiku, ima zametke že v letu 1877, in sicer kot pevsko-dramska sekcija. V društvu so večinoma prepevali, recitirali in igrali enodejanke. Leta 1904 so Rodičani ustanovili in registrirali Kulturno društvo Josip Jurčič, ki je delovalo vse tja do prve svetovne vojne. Razcvet v društvu je spet zaživel ob koncu 2.svetovne vojne, ko začne delovati pihalna godba in dramska sekcija. Leta 1945 so igralci, ki so bili večinoma domačini, uprizorili igro Vesna v priredbi Antona Raceta-Linčevega, že naslednje leto pa so zaigrali Desetega brata – ta je bil uprizorjen na »Ščiplovem vrtu«. Igro je obiskalo kar 1000 ljudi.Sledil je tudi Kralj na Betajnovi. Društvo je bogato delovalo vse do leta 1961, zatem je v ospredje prišel pevski zbor, ki deluje še danes. Namen društva je bil predvsem ohraniti materni jezik in pojočo slovensko besedo.

V ta namen se je porodilo dejstvo in misel, da Rodičani premoremo bogato zgodovino in zmoremo ustvarjati naprej ter skupaj ponovno obuditi nekaj, kar je nekoč že živelo. V spomin na minule čase je nastala veseloigra Novi šulni za opasilo, ki jo je napisala Karmen Kastelic Pipan (po domače Kovačeva). V želji ustvariti nekaj, kar bo zaznamovalo čas, kraj, običaje, jezik in življenje ljudi v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Karmen je napisala izvirno dramsko besedilo, ki je v celoti njeno avtorsko delo in se nanaša na nekatere pripovedi domačih ljudi. Vse osebe so izmišljene, imena so naključno izbrana. Veseloigra ima osem dejanj. V njih se prepletajo običaji, navade, ljubezen, veselje in največji problem – novi šulni za opasilo kot osrednja tematika veseloigre.

Prvič je bila igra uprizorjena v Rodiku za vaški praznik opasilo 31.7 2016. Na odru se je po dolgih letih izkazalo 13 igralcev,ki so v večini iz Rodika. V glavni vlogi nastopa Miha Pipan kot Rudi čevljar, ki ga v naročju še vedno vodi skozi življenje mati Karlina- Ana Geržina Mlakar. Da se spletke primerno zavozlajo poskrbijo ostali vaščani -Tončka- Tadeja Cizl, Lojzka-Aljana Resinovič, Ema-Evita Cizl, Ana – Manja Miklavčič, Jakob- Andrej Bernetič, Matija-Matevž Trampuš, Razvajena italijanka Francesca- Monika Cizl, vaški učitelj Lojzi-Aleš Bernetič, Ludvik- Božo Benedejčič, sin vdove Benjamin Sluga in ena izmed pomembnih vlog vdova Marija, ki jo upodobi Judita Kljun. Premiera je bila odigrana na odru pod zvezdami z odlično osvetlitvijo in ozvočenjem V ozadju sta odlično delovali Irena Babič-predsednica Turističnega društva Rodik ,ki je skrbela za glasbo,ton in luč ter Nadja Hlad kot šepetalka. Da je na odru bilo kot je treba so poskrbele- Sabina Bubnič, Valerija Pučko in Jerneja Starc. Z režijo igre se je ukvarjala Karmen Kastelic Pipan. Igro je obiskalo okrog 300 gledalcev. Ponovili smo jo še v Kačičah, Lokvi, Pregarjah, Hrpeljah, Tomaju in Kosovelovem domu v Sežani.

V letu 2018, smo si zadali nove cilje. Izpod peresa Karmen Kastelic Pipan je nastala nova igra s staro zasedbo. Igra z naslovom »Eno jabolko na dan…«

Ta igra je skoraj nadaljevanje prve igre ,vendar v drugi novi sliki. Dogajanje in čas sta postavljena spet v 70 leta prejšnjega stoletja v idilično brkinsko vasico ,kjer ima izrazito domače narečje glavno vlogo. Igra ima 6 dejanj. Poleg izjemnih vlog ,ki so že blestele v prvi igri, smo dodali še nekaj likov. Spet ima glavno vlogo šuštar Rudi – Miha Pipan in mati Karlina. Valerija Pučko se je spoprijela z vlogo dohtarce. Seveda brez vaških prigod ne gre, kjer spet publiko nasmejeta Aljana Resinovič – Lojzka in Tadeja Cizl kot Tončka ter njuni hčerki Ema in Ana; Evita Cizl in Manja Miklavčič. Seveda je tu tudi moška zasedba Lojzi – Aleš Bernetič, Ludvik – Božo Benedejčič, Matija – Matevž Trampuš, Jakob – Andrej Bernetič in da je igra popoprana; izvirni Italijanki Francesca – Evita Cizl in njena mama Pina – Karmen Kastelic Pipan, slednja ponovno v vlogi režiserke.

Premiera Je bila ponovno na domačem odru- v Rodiku za vaški praznik opasilo 27.7.2018. Igre se je udeležilo preko 500 gledalcev. Ponovili smo jo še v Hrpeljah, Materiji, Kosovelovem domu v Sežani, Štorjah, Vremah in v Dolini v Italiji. Ponovno nastopamo 7.4 2019 v Tomaju, kjer bomo igrali za Linhartovo tekmovanje.

Seveda imamo jeseni v načrtu nove vaje, za novo igro, ki pa je še skrivnost. Izdamo lahko le to, da bo postavljena v zdajšnji čas z danes pomembno pogosto problematiko.